Castellano

Sondgea


Actualment, compta amb una plantilla formada per Geòlegs i personal qualificat per desenvolupar el tipus d'activitats mencionades, així com un gran ventall de col·laboradors de gran prestigi en l'arquitectura, disseny i càlcul d'estructures, construcció i en l'enginyeria en general.

Des de la seva fundació, així com als treballs realitzats amb empreses anteriors, SONDGEA, S.L.P., i més concretament el seu grup de treballadors i/o col·laboradors, ha prestat serveis professionals d'execució i direcció de projectes, realització d'estudis geotècnics i informes a empreses particulars o privades, així com a Organismes Oficials i Comunitats Autònomes.

SONDGEA, S.L.P, dins del sector, ha realitzat la seva activitat de manera global o parcial i independent segons les característiques, el moment i les condicions de l'encàrrec, per tal de prestar el millor servei, essent reconeguda la seva reputació i experiència, tant pels professionals que la formen, com pels treballs realitzats.

Vegi les nostres solucions en micropuntals i ancoratges

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web