Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Estudis geotècnics

La nostra dedicació al servei d'Arquitectes, Enginyers i Empreses de Construcció publiques com privades, Administració etc..., es centra als problemes propis de Geotècnica i Fonamentacions, així com projectes i execució de fonamentacions especials.

Plano Isobatas

SONDGEA,S.L.P. planifica acuradament l'estudi geotècnic en funció del solar, la geologia i tipus d'obra que es projecta amb la elecció més adient nombre d'assajos a realitzar, mètode de perforació i maquina apropiada per tal d'assolir els objectius plantejats.

La realització dels estudis geotècnics és per part d'un equip de geòlegs qualificats, que controlen totes les fases de la realització dels treballs des de la planificació, control a peu d'obra, fins la redacció i realització de l'estudi geotècnic; així com el control i supervisió de les excavacions fetes una vegada començada l'obra.

Tota la maquinaria empleada en els treballs de reconeixement dels sòls amb la que treballa SONDGEA, S.L.P., i tots els assaig de laboratori utilitzats, estan acreditats per la Direcció General d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de:

  • Mecànica de sòls: assaigs de camp de mecànica de sòls (GTC).
  • Mecànica de sòls: assaigs de laboratori de sòls (GTL).

L'execució dels sondeigs serà dirigida i controlada de manera permanent pel geòleg assignat a la realització de l'informe geotècnic per garantir la qualitat del treball i així optimitzar el nombre de sondeigs, mostres i metres de perforació, amb l'objectiu de realitzar una feina de qualitat amb un bon preu.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web