Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Micropuntals i ancoratges

Gràcies a la seva maquinària pròpia així com als convenis de treball establerts amb prestigioses empreses del sector, SONDGEA, S.L.P. ofereix solucions en fonamentació a empreses del sector de la construcció, al sector empresarial, a administracions públiques i a clients privats.

La disponibilitat de maquinària molt diversa en dimensions i característiques tècniques ens permet executar perforacions de fins i tot 350 mm de diàmetre en qualsevol tipus de terreny o espai de treball per petit i difícil que sembli.

Ancoratges per a pantalles continues puntals micropuntals Estabilitzacio de talussos lloses de fonamentacio

Els sistemes de perforació utilitzats per a l'execució tant de micropuntals com per als ancoratges provisionals o permanents, són: mètodes a rotació, rotopercusión, clava, hèlix contínua, amb entubación perduda o recuperable, utilitzant llots bentoniticos, aigua o aire. També s'executen perforacions autoperforants amb trialetas o boques de perforació perdudes.

La injecció dels micropuntals o ancoratges pot ser única i homogènia per a tot el bulb (Tipus IU), o bé mitjançant injeccions repetitives o repetitives selectives. (Tipus ANAR o IRS).

Aplicacions dels micropuntals:

  • Fonamentacions d'edificis o estructures.
  • Pantalles discontínues de contenció d'excavacions.
  • Reforç de fonamentacions existents.
  • Refalques d'edificis amb patologies.
  • Paraigua per a l'emboquille de túnels.
  • Compensacions de subpressions en fonamentacions
Fonamentacions Pantalles discontinues Reforç de fonamentacions edificis amb patologies. emboquille subpressions micropuntals

Aplicacions dels ancoratges:

  • Ancoratges per a pantalles contínues o discontínues (puntals o micropuntals).
  • Estabilització de talussos
  • Compensacions de subpresions en lloses de fonamentació.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web