Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Geofisica

La disponibilitat d'un equip de professionals freelance conjuntament amb els mitjans tècnics propis i professionals de SONDGEA, S.L.P. així com un programari avançat i específic per a aquests treballs fa que l'empresa pugui oferir els següents serveis:

 • Prospeccions sísmiques:
  • Sísmica de refracció-reflexió
  • Sísmica induïda
 • Prospeccions elèctriques:
  • Tomografia elèctrica d'alta resolució
  • Sondeigs elèctrics verticals (SEV)
  • Polarització induïda
 • Georadar
Sísmica de refracció-reflexió Tomografia elèctrica d'alta resolució Polarització induïda

Aplicacions:

 • Detecció de contaminants i caracterització d'abocadors
 • Detecció de metalls
 • Detecció d'estructures geològiques
 • Estratigrafía del terreny
 • Localització de cavitats, del nivell freàtic o serveis enterrats
 • Mesurament de resistivitats del subsòl per a col·locació de preses de terra
 • Determinació de la ripabilidad del terreny

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web